Tradycyjne spotkanie opłatkowe w Senacie odbyło się 20 grudnia 2017 r. Wzięli w nim udział: kardynał Kazimierz Nycz, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Senatu Adam Bielan, Bogdan Borusewicz, Maria Koc i Michał Seweryński, senatorowie, Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski oraz pracownicy Kancelarii Senatu.
Marszałek Senatu przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Tegorocznej, 27. edycji akcji przyświeca hasło "W Tobie jest światło". "Przekazujemy światło, które harcerze mają w sobie" – powiedziała naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Anna Nowosad. Betlejemskie Światło Pokoju z Groty Narodzenia Pańskiego harcerze co roku przed Świętami Bożego Narodzenia przekazują do najważniejszych instytucji, kościołów i szkół w Polsce, a następnie dalej do krajów sąsiednich.
Kardynał Nycz pobłogosławił zebranych i życzył świąt pełnych spokoju. "Święta Bożego Narodzenia to okazja do refleksji i nabrania sił do pełnienia powołania, także powołania do pracy w parlamencie" – podkreślił kardynał. "Senat powinien być jeszcze bardziej miejscem refleksji i zadumy nad filozoficznymi i etycznymi aspektami prawa, które stanowicie. To jest Wasza służebna rola wobec ludzi i państwa. Życzę wam tej refleksji i tej służebności" – powiedział kardynał, zwracając się do senatorów.
"Czekamy na te święta, które niosą nam spokój, nadzieję i siłę. Wspaniałe święta, kiedy Pan Jezus przynosi nam radość i światło. Co roku wzmacniamy się tymi świętami" - powiedział marszałek Senatu. Stanisław Karczewski życzył senatorom, harcerzom i pracownikom Kancelarii Senatu zdrowia, spokoju i spędzenia czasu w gronie rodzinnym. Marszałek podziękował pracownikom Kancelarii Senatu za zaangażowanie i ciężką pracę.
Ks. Piotr Burgoński, duszpasterz parlamentarzystów, odczytał fragment Ewangelii wg. św. Łukasza. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu chóru "Polonia" z Dortmundu, któremu dyrygowała Barbara Twardowska. Pastorałki wykonały uczennice ze szkoły podstawowej im. Królowej Jadwigi w Podłężu Amelia Ślusarek i Magdalena Czaplak.