Senator Janina Sagatowska wraz z wicemarszałek Marią Koc w dniu 8 marca 2018 r. otwarła wystawę "Zawsze wierni Polsce" poświęconą historii Związku Polaków w Niemczech, przygotowaną przez Fundację Wolność i Demokracja. Ekspozycja wpisuje się w obchody ogłoszonego w 2018 r. przez Senat Roku Prawd Polaków spod Znaku Rodła.
Otwierając wystawę, wicemarszałek Maria Koc podkreśliła zasługi Polaków w Niemczech i ich założonego prawie 100 lat temu związku dla naszej wspólnoty narodowej. Przypomniała także krótko ich historię, ogromną aktywność, która zaowocowała prawie 900 polskimi organizacjami w przeddzień I wojny światowej i utworzeniem w 1922 r. Związku Polaków w Niemczech. Jak zaznaczyła, to właśnie zrzeszeni w nim Polacy w 1938 r., w najstraszniejszych czasach hitlerowskich rządów, zwołali kongres, by zamanifestować swoje przywiązanie do polskości. W opinii wicemarszałek Senatu "Pięć Prawd Polaków" proklamowanych w Berlinie 6 marca 1938 r. powinno obowiązywać każdego Polaka żyjącego zarówno w kraju, jak i za granicą, być obecne w polskich sercach i przestrzeni publicznej. A brzmiały one: "Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!".
W uroczystości otwarcia wzięła także udział młodzież ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" z Warszawy.
Wystawa "Zawsze wierni Polsce" jest poświęcona burzliwym i niezwykle interesującym dziejom Związku Polaków w Niemczech. Okazją do jej przygotowania była przypadająca w 2017 r. 95. rocznica powstania związku. Ekspozycja ukazuje najważniejsze zagadnienia i fakty związane z życiem Polaków w Niemczech i funkcjonowaniem Związku Polaków w Niemczech. Kilkanaście plansz ukazuje historię formowania się, a następnie funkcjonowania Związku Polaków w Niemczech. Dzieje Związku przedstawiono poprzez fotografie, wspomnienia oraz fragmenty oficjalnych dokumentów. Przypomina m.in. sylwetki prezesów Stanisława Sierakowskiego i ks. Bolesława Domańskiego, oświatę i prasę polską w Niemczech, dojście Hitlera do władzy, historię nadania związkowi znaku Rodła, "Pięć Prawd Polaka", tragiczny los niemieckich Polaków w czasie II wojny światowej.