Senator RP Janina Sagatowska w dniu 22 czerwca uczestniczyła w pięknym Jubileuszu 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Stalowej Woli.
- Tym co dajemy najcenniejszego to czas i drugi dom. Czas to rozmowa, bycie obecnym przy każdym z naszych uczestników, niesienie pomocy, wspieranie. A dom to miejsce, gdzie codziennie chce się wracać – mówiła Marta Król-Handzlik dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Stalowej Woli.
Senator RP Janina Sagatowska podkreśliła, że cały zespół ośrodka z Panią dyrektor na czele wkłada ogromne serce w swoją pracę. – Matka Teresa mówiła, że czyn jest na końcu. Mówiła: zatrzymaj się, w zatrzymaniu zrodzi się cisza, z ciszy powstanie modlitwa, z modlitwy miłość, a z miłości czyn. I ten czyn wtedy jest najpiękniejszy, bo zrodzony z modlitwy, zatrzymania, z serca. Wy tak właśnie działacie tworząc dom dla swoich podopiecznych – mówiła senator Sagatowska.
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Stalowej Woli dla osób z zaburzeniami psychicznymi został założony na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku. Do sierpnia 2013 roku dyrektorem placówki był Piotr Pierścionek (obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), a po nim Marta Król-Handzlik. Początkowo ośrodek dysponował 25 miejscami statutowymi. Na chwilę obecną posiada 34 miejsca i taką samą liczbę osób objętych wsparciem. Z usług ośrodka przez okres 10 lat skorzystało łącznie 75 osób.
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 świadczy usługi w zakresie zajęć zespołowych i indywidualnych. Są to przede wszystkim: wspieranie umiejętności społecznych, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, socjalne, terapeutyczne i socjologiczne, rehabilitacja, niezbędna opieka i pomoc, wycieczki krajoznawcze, imprezy integracyjne, udział w przeglądach twórczości, spartakiada osób niepełnosprawnych, konkursy i wiele innych.