Delegacja Senatu na czele z Marszałkiem Stanisławem Karczewskim odwiedziła Ośrodek Polonijny „Concordia” w Niemczech W skład senackiej delegacji weszła również Janina Sagatowska oraz Andrzej Pająk, Maciej Łuczak, Robert Gaweł.
Senacka delegacja uczestniczyła we mszy św., w wybudowanej na terenie tego ośrodka kaplicy, zwiedziła Ośrodek Polonijny, rozmawiała z dyrektorem tego ośrodka ks. Marcinem Maślakiem, rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanisławem Budyniem oraz przedstawicielami Polonii. Senacka delegacja złożyła wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.
„Concordia” to polonijny ośrodek spotkań i krzewienia polskiej kultury, który kupiła Polska Misja Katolicka w latach 90. To jeden z dwóch takich ośrodków Misji Katolickiej na terenie tego rejonu Niemiec. Od 2002 r. organizowane są tu spotkania młodzieży polonijnej z Niemiec i Europy Zachodniej. W tym roku uczestniczyło, w tym spotkaniu ok. 2 tys. osób. Senat wspiera działalność ośrodka od wielu lat z pieniędzy przeznaczonych na opiekę nad Polonią.
Polska Misja Katolicka w Niemczech jest ważną instytucją dla życia polonijnego. W Niemczech pracuje ponad 100 polskich księży. W 300 kościołach i kaplicach odprawiane są polskie msze św. Na polską katechezę uczęszcza ok. 8 tys. dzieci. Misje są ośrodkami religijności, ale też życia kulturalnego, oświatowego i społecznego.
Ostatnim punktem wizyty marszałka Senatu i polskiej delegacji w Niemczech było złożenie wieńca pod pomnikiem ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Katzbach we Frankfurcie nad Menem. Ofiary obozu to między innymi Powstańcy Warszawscy, którzy trafili tam po upadku zrywu.