Senator Janina Sagatowska uczestniczyła w uroczystości przekazania nowego wozu strażackiego dla OSP Jastkowice. Uroczystość odbyła się 14 września 2019 r. Dzięki staraniom druhów z OSP w Jastkowicach zakupiony został średni wóz bojowy VOLVO GBA 3/16. Zakup sfinansowano ze środków Gminy Pysznica, Powiatu Stalowowolskiego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Wóz strażacki ma kluczowy wpływ na efektywność działania jednostki OSP. Stanowi on podstawę wyposażenia straży pożarnej, bez którego właściwe zapewnienie gotowości bojowej OSP nie jest możliwe. Niewątpliwie zakup wozu bojowego wpłynie na sprofesjonalizowanie Jednostki w Jastkowicach, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa.