Do województwa podkarpackiego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafi około półtora miliarda zł, w tym:

Miasto Stalowa Wola otrzyma 27 milionów złotych na rewitalizację przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego oraz 4,5 miliona złotych na rewitalizację terenów zieleni w mieście poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego - Ogródka Jordanowskiego i ogrodu na os Poręby.

Gmina Pysznica - 9 milionów złotych na budowę żłobko-przedszkola.

Gmina Zaklików - 7,5 miliona złotych na rozbudowę i przebudowę obiektu oczyszczalni ścieków i 1,3 miliona złotych na budowę i modernizację dróg gminnych.

Gmina Bojanów - 5,7 miliona złotych na budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Ruda.

Gmina Zaleszany - 10,1 miliona złotych na budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej.

Gmina Radomyśl nad Sanem - 2 miliony złotych na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie gminy i 6 milionów złotych na usprawnienie procesu uzdatniania i dostarczania wody pitnej dla mieszkańców Gminy Radomyśl nad Sanem w oparciu o dwie stacje uzdatniania wody.

Powiat Stalowowolski - 11,4 miliona złotych na rozbudowę drogi powiatowej Mickiewicza i Żwirki i Wigury oraz 2,7 miliona złotych na modernizację energetyczną i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli.

Ogromne gratulacje dla samorządów za tak aktywne pozyskiwanie środków rządowych.