"Ludzie zbyt często budują mury, a za rzadko budują mosty" – ta myśl Izaaka Newtona przyświecała konferencji, która odbyła się 6 marca 2023 roku w Stalowej Woli i dotyczyła wielkiej inwestycji, która się właśnie dokonuje, a jest nią nowy, trzeci most o długości 1777 m na rzece San w Stalowej Woli.

Po pierwsze chcę powiedzieć "dziękuję" tym wszystkim, którzy każdego dnia, krok po kroku, z wielką konsekwencją realizują marzenia o wielkiej Stalowej Woli, o nawiązywaniu do idei COPu, do wszystkich pięknych idei tych, którzy byli przed nami i chcieli budować piękną Polskę. To piękno przenika obecne inwestycje, które są potężnymi budowlami, ale mają w sobie architektoniczne piękno i w przyszłości będą ozdobą i wizytówką miasta w harmonii z przyrodą. Powstanie nowego mostu wygeneruje otwarcie komunikacyjne, oferty dla inwestorów i perspektywy dalszego wspaniałego rozwoju Stalowej Woli – powiedziała Janina Sagatowska, Senator RP.

Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów ustanowiony został uchwałą nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. Celem rządowego Programu Mosty dla Regionów jest wsparcie finansowe samorządów w działaniach na rzecz uzupełnienia lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. W Programie Mosty dla Regionów przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Program polega na dofinansowaniu z budżetu państwa (80% kosztów kwalifikowalnych) przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji umożliwiających realizację inwestycji polegającej na budowie przeprawy mostowej. Natomiast dofinansowanie budowy mostu (również 80% kosztów kwalifikowalnych) udzielane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).