...Chcę serce moje jako bochen chleba
Pokrajać dla tych, których głód uśmierca,
Ty zasię spraw to, Aby dla wszystkich mi starczyło serca...

Senator RP Janina Sagatowska wzięła udział w obchodach dożynkowych odbywających się na terenie powiatów: stalowowolskiego, leżajskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego. Dożynki stanowiące największe w danym roku kalendarzowym święto rolników, są obchodzone krótko po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych oraz zebraniu plonów, głównie zbóż. Biorąc udział we wspólnej modlitwie i poświęceniu wieńców dożynkowych oraz dzieląc się chlebem z uczestnikami uroczystości, pani Senator Janina Sagatowska wraz z gospodarzami dożynek z ogromnym uznaniem i szacunkiem wyraziła się o polskich rolnikach. Barwne pochody dożynkowe z wieńcami, występy artystyczne oraz zaproszone gwiazdy urozmaiciły ten staropolski obrzęd zakończenia żniw.

W tym roku XVI Dożynki Powiatu Stalowowolskiego odbyły się w Rzeczycy Długiej (gmina Radomyśl nad Sanem), które przyciągnęły na tamtejszy stadion sporą liczbę mieszkańców nie tylko gminy ale całego powiatu. Na miejscu można było obejrzeć stoiska z lokalnymi potrawami, a ze sceny wysłuchać recital wielu gwiazd muzyki i kultury.