Po raz pierwszy w Krynicy, w dniach 6-8 września 2016 r., w ramach XXVI Forum Ekonomicznego odbyło się Forum Polonijne. To wydarzenie zostało zorganizowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Forum Ekonomiczne.
Politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele Polonii podczas Forum dyskutowali o polityce państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą, o tym, co ma największy wpływ na kształtowanie tożsamości Polaka poza granicami. Zastanawiali się nad tym, jak wykorzystać Polonię do kształtowania wizerunku Polski w świecie.
Wśród poruszanych podczas Forum Polonijnego tematów były zagadnienia dotyczące innowacyjności, nauki i postępu, a także budowania więzi gospodarczych, korzystania z osiągnięć naukowych, potencjału intelektualnego i sukcesów naszych rodaków z zagranicy. Pochylili się także nad zjawiskiem emigracji zarobkowej i jego konsekwencjami.
W jednym z paneli, w którym brała udział Pani Senator Janina Sagatowska jego uczestnicy zastanawiali się nad rolą Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu wizerunku Polski. W ocenie senator Sagatowskiej, przewodniczącej senackiej Komisji Spraw Emigracji Polonia swoją postawą i pracą wpływa na wizerunek Polski. Przez lata, gdy nikt o to nie dbał robiła to Polonia.
Według marszałka Form Ekonomiczne w Krynicy to dobre miejsce, gdzie Polonia ma szanse zaistnieć, gdzie można razem z Polonią zastanowić się nad wykorzystaniem potencjału, który jest w 20 mln. Polaków żyjących poza granicami.

"Chcemy angażować Polonię do ważnych wydarzeń w Polsce, chcemy, by Polonia była aktywna, by była naszym partnerem w pracy na rzecz Polski” – powiedział marszałek.