Jestem Senatorem RP czterech kadencji, samorządowcem, prawnikiem z długoletnią praktyką w przemyśle. Działając w "Solidarności" zawsze sprawy ludzkie i społeczne były mi szczególnie bliskie.

Urodziłam się w Leżajsku, gdzie ukończyłam Liceum Ogólnokształcące. Następnie ukończyłam prawo na UMCS w Lublinie. Od 1972 roku mieszkam w Stalowej Woli. Byłam radcą prawnym w Hucie Stalowa Wola i WSK Gorzyce, gdzie zdobyłam doświadczenie pracy w przemyśle, w jego problemach prawnych i pracowniczych. Byłam członkiem pierwszej Komisji Zakładowej "Solidarność" HSW.

Byłam ponad cztery lata Wojewodą Tarnobrzeskim i to w okresie zmiany ustrojowej w naszej Ojczyźnie, kiedy powstająca wolna i niezależna Polska potrzebowała nowych mechanizmów gospodarczych i prawnych. Po odwołaniu z tej funkcji przez koalicję SLD-PSL założyłam kancelarię prawną, którą prowadziłam do 1997r.

Pełniłam zaszczytną funkcję Senatora RP przez dwie kadencje w latach 1997-2005. W Senacie w kadencji 1997 - 2001 byłam Przewodniczącą Komisji Emigracji i Polaków za Granicą. W 2001 zdobyłam po raz drugi mandat senatora z listy Blok Senat 2001. Z naszej inicjatywy Senat uchwalił wówczas ustawę o repatriacji i ustawę o Karcie Polaka. Dzisiaj przy masowej emigracji Polaków należy szczególnie otoczyć opieką naszych Rodaków, którzy za chlebem wyjeżdżają z naszej Ojczyzny.

Będąc senatorem otrzymałam Order Uśmiechu na wniosek polskich dzieci na Białorusi. W 2006 r. zostałam radną miasta Stalowa Wola z listy PiS. W 2009 r startowałam z list PiS do PE, gdzie z przedostatniego miejsca zdobyłam 9 tys. głosów. W latach 2010-2011 byłam radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Posiadając tak bogate doświadczenie prawnicze, doświadczenie w służbie państwowej i samorządowej oraz w działalności społecznej w 2011 roku dostając 50 tysięcy 185 głosów, zdobyłam mandat senatora VIII kadencji. Znam doskonale potrzeby ziemi stalowowolskiej, tarnobrzeskiej, niżańskiej i leżajskiej. Ta szeroka znajomość ludzi i rzeczy pozwala mi na codzienne wypełnianie mandatu senatora w sposób skuteczny. Oprócz wielkich spraw ojczyźnianych, pomagam "zwykłemu" Kowalskiemu czy Kowalskiej, poprzez sieć biur senatorskich w których udzielana jest pomoc prawna i obywatelska.

Jako senator podejmuję decyzje w wielkiej mądrości, poprzedzone zawsze konsultacją społeczeństwa lokalnego i zawsze w interesie Regionu. Chcę być blisko człowieka i żeby człowiek miał blisko do mnie.

Janina Sagatowska