"...Od senatora wymaga się wielkiej mądrości, najwyższej roztropności i szerokiej znajomości rzeczy..."

Wawrzyniec Goślicki - "O senatorze doskonałym"


W jednym zdaniu Wawrzyniec Goślicki w łacińskim dziele "O senatorze doskonałym" z 1568 roku zawiera istotę działalności Senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania, a jednocześnie zobowiązania wynikające ze sprawowania mandatu Senatora wypowiedziane w szesnastym wieku są dzisiaj wciąż aktualne. Mądrość, najwyższa roztropność i szeroka znajomość rzeczy to cechy, które jako prawnik, senator dwóch kadencji oraz samorządowiec wciąż w sobie doskonalę.

W dzisiejszych czasach mamy często do czynienia z kryzysem Izby Wyższej Parlamentu. Dlatego wciąż trzeba przypominać konstytucyjną rolę Senatu w polskim systemie parlamentarnym. Senat to Izba refleksji i rozwagi, wielkiej odpowiedzialności za stanowione prawo w interesie Narodu. Idąc za słowami Goślickiego - moje życie, praca, kwalifikacje, uporządkowanie wewnętrzne dają mi doskonały fundament do pracy na rzecz Ojczyzny i Polaków, w kraju i za granicą, właśnie w Senacie RP.

Jestem prawnikiem, radcą prawnym z długoletnią praktyką w przemyśle. Prowadząc sprawy pracownicze, działając w "Solidarności" zawsze sprawy ludzkie i społeczne były mi szczególnie bliskie.

Byłam ponad cztery lata Wojewodą Tarnobrzeskim i to w okresie zmiany ustrojowej w naszej Ojczyźnie, kiedy powstająca wolna i niezależna Polska potrzebowała nowych mechanizmów gospodarczych i prawnych. Uczestnicząc w budowaniu nowego demokratycznego państwa poznałam od podstaw administrację publiczną i samorządową. Dzięki temu moja teoretyczna wiedza prawna jest wzbogacona o praktyczne jej zastosowanie w każdej dziedzinie życia publicznego.

Przez dwie kadencje od 1997 do 2005 roku byłam Senatorem RP. Przewodniczyłam wówczas Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, Komisji szczególnie ważnej w Senacie, gdyż to właśnie Izba Wyższa Parlamentu sprawuje opiekę nad Polonią. Z naszej inicjatywy Senat uchwalił wówczas ustawę o repatriacji i ustawę o Karcie Polaka. Dzisiaj przy masowej emigracji Polaków należy szczególnie otoczyć opieką naszych Rodaków, którzy za chlebem wyjeżdżają z naszej Ojczyzny. Należy zapewnić im jak najszerszy dostęp do kultury i nauki polskiej.

W latach 2006-2010 sprawowałam mandat radnej Rady Miasta Stalowa Wola, od 2010 do 2011 r. byłam radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Obecnie jestem senatorem VIII kadencji zdobywając mandat z ramienia PiS w okręgu nr 54. Bycie senatorem to dla mnie nie tylko wielki honor i zaszczyt ale przede wszystkim posługa ojczyźnie i jej obywatelom. Zarówno w kraju jak i za granicą. Jestem do dyspozycji wraz z swymi pracownikami w sieci biur, gdzie mieszkańcy Naszego Regionu mogą korzystać z poradnictwa prawno-obywatelskiego.

Znając doskonale proces tworzenia przepisów prawnych, staram się wpływać na ustawy w ten sposób, aby ułatwiały życie, zwłaszcza przedsiębiorcom, a nie stanowiły kolejnych barier w rozwoju gospodarczym i społecznym Polski.

Szczególnie ważną kwestią pozostaje dla mnie jako senatora RP nasza obecność w Unii Europejskiej. Tysiące nowych przepisów prawnych, często mających pomagać członkom Unii sprawiają kłopoty interpretacyjne. Ponieważ pracowałam także nad dostosowaniem polskiego prawodawstwa do unijnego w Senackiej Komisji Legislacji Europejskiej, jestem w pełni przygotowana do pomocy mieszkańcom w zakresie stosowania przepisów unijnych w ich codziennym życiu.

Posiadając tak bogate doświadczenie prawnicze, doświadczenie w służbie państwowej i samorządowej, w prowadzeniu firmy, w działalności społecznej z ludźmi i dla ludzi mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć że jako senator RP pracuję nad ustawami, nad tworzeniem przyjaznego i przejrzystego porządku prawnego w naszym kraju i jestem gorliwym ambasadorem spraw naszego regionu. Z pewnością nie zabrakło i nie zabraknie mi sił i determinacji w poszukiwaniu wspólnie z podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne segmenty życia gospodarczego, samorządowego, kulturalnego dodatkowych środków na ich działalność, rozwój oraz inwestycje. Znam doskonale potrzeby ziemi stalowowolskiej, tarnobrzeskiej, niżańskiej i leżajskiej. Ta szeroka znajomość ludzi i rzeczy pozwala mi na codzienne wypełnianie mandatu senatora w sposób skuteczny.

Jako senator podejmuję decyzje w wielkiej mądrości, poprzedzone zawsze konsultacją społeczeństwa lokalnego i zawsze w interesie Regionu. Chcę być blisko człowieka i żeby człowiek miał blisko do mnie.

Janina Sagatowska