Senator Janina Sagatowska wzięła udział w uroczystości nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Skowierzynie imienia świętego Jana Pawła II. Szkoła otrzymała również sztandar z obrazem Patrona. Uroczystości miały miejsce w dniu 99 urodzin Karola Wojtyły – 18 maja 2019 roku.
Mszy świętej, sprawowanej w zaleszańskim Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja Bpa, przewodniczył JE ks. Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierski w koncelebrze z ks. Dziekanem i ks. Proboszczami z Dekanatu Gorzyckiego oraz ks. Dyrektorem z Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Uroczystości kontynuowano na terenie szkoły w Skowierzynie. Po odśpiewaniu hymnu Pani Małgorzata Cygan, dyrektor szkoły, powitała czcigodnych Gości. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu społeczności szkolnej – nadania imienia Świętego Jana Pawła II - zacni Goście zabierali głos.
Pani Janina Sagatowska – senator RP – powiedziała, że tu w tej pięknej miejscowości Skowierzyn, gdzie już wielokrotnie gościła, odrabia zadanie domowe z patriotyzmu. Rangę wydarzenia podkreśliła stwierdzając, że każdego dnia uczniowie idąc do szkoły będą mijać kamień z tablicą i czytać słowa, będące mottem sztandarowym "Wy jesteście moją nadzieją". I to będzie okazja, by musieli się zastanowić nad ich sensem.