Powiat Stalowowolski otrzymał dofinansowanie na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów - gr. pow. - Brzeźnica w km 1+466 - 7+363 etap II na kwotę 2 400 000,00 zł.
Gmina Zaleszany otrzymała dofinansowanie na zadanie Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 687/2 i 630 w miejscowości Obojna na kwotę 301 686,00 zł
Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na zadanie Przebudowa drogi gminnej 101238R w Pysznicy od km 0+000 do km 0+670 i przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy na kwotę 2 144 275 zł
Gmina Zaklików otrzymała milion złotych na remont drogi w Łysakowie, Antoniówce i Zaklikowie.
Gmina Radomyśl nad Sanem otrzymała 467 tysięcy złotych na przebudowę dróg wewnętrznych w obrębie Woli Rzeczyckiej i Dąbrowy Rzeczyckiej.
Największe dofinansowanie otrzymała Stalowa Wola na kwotę 8 milionów złotych, co stanowi 70% inwestycji. Będą one przeznaczone na przebudowę ulicy Spacerowej, a konkretnie na odcinek biegnący od dolnej części ulicy gdzie znajdują się firmy, ponad sto garaży aż do wjazdu do Energetyków.

Serdeczne Gratulacje!!!