Widowiskowe, coroczne smażenie śliwkowych powideł odbyło się 10 września w Krzeszowie w którym uczestniczyła Pani Senator Janina Sagatowska. To wyjątkowe wydarzenie, stanowi hołd dla tradycji produkcji powideł w tej malowniczej okolicy, jest ucztą dla miłośników kulinariów i lokalnej kultury. Krzeszowskie POWIDLAKI rokrocznie tworzą niepowtarzalną atmosferę.
Wydarzeniu towarzyszą występy folklorystyczne, jarmarki regionalne, warsztaty kulinarne, wystawy Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych. Jest to doskonała okazja, aby poznać lokalną kulturę, tradycje i rękodzieło.