OŚWIADCZENIE SENATORSKIE Janiny Sagatowskiej – wygłoszone podczas 4 posiedzenia Senatu RP VIII kadencji w dniu 19 stycznia 2012 roku, skierowane do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na wstępie pragnę jeszcze raz podziękować za wielki mandat zaufania, jakim zostałam obdarzona w ostatnich wyborach parlamentarnych. Bycie senatorem RP to wielki honor, zaszczyt i zobowiązanie. Zobowiązanie do służby na rzecz dobra wspólnego, jakim jest nasza Ojczyzna Polska i nasze małe ojczyzny, na rzecz każdego człowieka. Tak pojmuję swoją służbę.